Πέμπτη, 25 Μαΐου 2017

Σκεπτόμενοι αποκρυφιστικά

Μετά την αναζήτησή μας προς το Θεό και την σωτηρία της ψυχής, το αμέσως πιο σημαντικό όλων των πραγμάτων που υπάρχουν στο σύμπαν είναι η ανακάλυψη και κατανόηση της δύναμης της σκέψης σε βάθος, όχι επιφανειακά. H ανάρτηση έχει τρία μέρη.
  Το πρώτο μέρος που επεξηγεί μια χρήσιμη θεωρία που είναι οι βάσεις και οι απαντήσεις για πολλά πράγματα και πιθανά ερωτήματα γύρω από την ηθική και σκέψη σε συνάρτηση με την ζωή και τα συμβάντα της.
  Το δεύτερο μέρος που είναι και το πιο μεγάλο επεξηγείται λίγο η απόκρυφη υπόσταση του ανθρώπου που αφορά την νόηση του, και κατανοώντας αυτή τη γνώση μπορούν να κατανοηθούν σε βάθος οι ασκήσεις που ακολουθούν  και μετά τις ασκήσεις ακολουθεί μια πιο εκτενεί θεωρεία γύρω από την απόκρυφη υπόσταση του ανθρώπου που αφορά την νόηση του. Οι ασκήσεις αποσκοπούν στο πως να αναπτυχτεί σε υπερφυσικό βαθμό η νόηση με βάση τα σημερινά δεδομένα.
  Το τρίτο μέρος αναφέρεται στις σκεπτομορφές και την δημιουργία τους, πράξη και θεωρία, επίσης ενδεικτικές πρακτικές πληροφορίες πως θα μπορούσε κάποιος να δει με τα μάτια του σκεπτομορφές.
           Όλοι οι άνθρωποι δικαιούνται να ξέρουν τη δύναμη της σκέψης τους, το δυναμικό που έχει ως άνθρωπος, δύναμη που έτσι και αλλιώς χρησιμοποιεί. Γνώσεις που όταν κατανοηθούν και δουλευτούν  θα μπορεί με αυτοπεποίθηση να προχωρεί και να κατακτά με έξυπνους τρόπους τεράστιους προσωπικούς στόχους. Η ανάρτηση είναι αρκετά εκτενής, είναι όσο το δυνατόν πιο απλουστευμένη, δεν είναι ένα άρθρο που θα "ξεφυλιστεί" στα γρήγορα, είναι ένα σοβαρό περιεκτικό αρχείο μελέτης που αποσκοπεί να οδηγήσει και να δείξει στον άνθρωπο το δυναμικό που έχει η νόησή του υπό το πρίσμα της ηθικής και της μεταφυσικής όπου τα νερά αυτά παραμένουν θολά ενώ έχουν θησαυρούς. Είναι η συνέχεια της ανάρτησης http://psaras9.blogspot.gr/2017/02/blog-post.html Η ανάρτηση αυτή θα ήταν τρις μεγάλες αλλά είναι προτιμότερο-βολικό να είναι όλα σε μια.